آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی

مفهوم سازی و نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی با یکدیگر ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند.

تعریف اصطلاحات و واژه ها:
بعضی از اندیشمندان ومحققان معتقدند در طرح تحقیق، باید محدودیتهای تحقیق نیز، قید گردد.
نگارنده براین عقیده است که، چون در زمان انجام تحقیق، می توان به محدودیتهای تحقیق پی برد، بهتر است، محدودیت ها در فصل پنجم تحقیق (خلاصه تحقیق پیشنهادها) قید گردد.

بی شک محقق می تواند، در طرح تحقیق نیز، محدودیت هایی که بنظرش می رسد در تحقیق با آنها روبرو خواهد شد، منظور نماید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ