آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

برای انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی باید بتوانید میان متغیرها رابطه ای معنی دار ایجاد نمایید.
 متغیرها انواع گوناگونی دارد مانند متغیر مزاحم.
متغییرهای ناخواسته یا مزاحم، متغییرهائی هستند که در حیطه تحقیق وجود داشته، مزاحم انجام تحقیق به طور کامل بوده و بررسی تأثیر متغییر مستقل بر وابسته را مشکل می سازند.
تعداد اولاد در خانواده، شغل پدر ومادر، محل سکونت، تغذیه و بسیاری از متغیرهای دیگر، درمثال بررسی نقش وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مکانی خاص، جزء متغیرهای ناخواسته هستند که در حیطه پژوهش وجود دارند و محقق از کنترل آنها عاجز است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ