آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد علوم رفتاری

موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد علوم رفتاری

برای انتخاب موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم رفتاری بعد از شناخت متغیرها بایذ به دنبال تبیین فرضیه ها بود.

حال که انواع متغییرها را شناخیتم بحث فرضیه را پی، می گیریم، همانگونه که آورده شد، فرضیه، بیانیه ای ظنی درباره روابط بین متغییرهاست، که این روابط از سه حالت زیر خارج نمی باشد:
 1- فرضیه براساس تأثیر تفاوت دو یا چند متغییر مستقل بر متغییر وابسته، پایه گذاری شده است.
به عنوان مثال، بررسی نقش به کارگیری مدیریت مستبدانه و یا مدیریت براساس مشورت با اعضاء ، و تأثیر آن بر بازدهی کارخانه، اگر تفاوت را D وخطای آمار را E درنظر بگیریم، رابطه زیر مطرح می گردد:……
ادامه دارد………..

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ