آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی عمومی

نمونه پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی عمومی

نمونه پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی به عنوان ساده ترین منبع اطلاعاتی می تواند شما را به سمت انجام تحقیقی خوب هدایت نماید.

شاید مهمترین منبع دریافتن موضوعات تحقیق از تجارب انسان سرچشمه گیرند.امیرکبیر، آبرمرد تاریخ ایران، باهزینه های گزاف، ناصرالدینشاه را به اروپا گسیل می داشت، شاید از این سفرها، تجاربی کسب کند وبه حل مسائل مملکت علاقمند گردد.
 بی شک به کار بردن تجارب بدون آزمون آنها، عملی صحیح نمی باشد. باید تجارب را نوسازی کرد، آنها را در بوته آزمون قرارداد، فرضیه ساخت و به نظریه دست یافت.چنین انسانهایی در حال رشد و شکوفایی هستند و گفته جان دیویی تحقق می یابد که «تعلیم وتربیت، یعنی نوسازی تجربه

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ