آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال تربیت بدنی ارشد و دکتری

تهیه پروپوزال تربیت بدنی ارشد و دکتری

در تهیه پروپوزال تربیت بدنی در مقطع ارشد و دکتری بخشی به داده ها نحوه جمع آوری آن و نمونه و جامعه آماری اختصاص دارد.
 روش های تحلیل آماری
آمار علمی است که از آن برای گردآوری، تنظیم، تعبیر، تفسیر وتحلیل داده ها، استفاده می شود.
آمار بر دو نوع می باشد:
آمار توصیفی وآمار استنباطی
آمار توصیفی، پژوهشگران را درطبقه بندی، خلاصه نمودن، توصیف وتفسیر داده ها، یاری می نماید.آمار استنباطی به محققان این اجازه را می دهد که با داشتن اطلاعات درباره نمونه کوچکی از آزمودنیها درباره ویژگی های جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده، برآورد یااستنباط نمایند.
بحث آمار از حوصله این مقاله خارج است، خوانندگان را به کتابهای آمار بویژه کتاب « روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی» تألیف آقای دکترعلی دلاور از انتشارات دانشگاه پیام نور، ارجاع می دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ