آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

برای انتخاب موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و نوشتن مراحل آن سلسله مراتبی را در نظر بگیرید.
 تاریخچه / سابقه موضوع ( مساله ) تحقیق / پیشینه تحقیق

برای این که تهیه طرح تحقیق، پژوهشگر نیاز دارد با مراجعه به مدارک و اسناد پیرامون موضوع و مساله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش داده بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسأله تحقیق و متغییر های… خود را تعریف مجدد و تحدید کرده و کرانه های آن ها را مشخص سازد.
 این امر او را کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را دستاورد های تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ