آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تربیت بدنی

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تربیت بدنی

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تربیت بدنی به چگونگی انتخاب جامعه و نمونه و نیز نحوه رویارویی با آن ها به خوبی بیندیشید.
 در برخی پروژه های تحقیقی ممکن است به افرادی که تحقیق روی آنها اجرا می گردد وعده های دروغین داده شود یا به طور تجربی موجبات برانگیختن یا فرونشاندن انگیزش آنها فراهم شود به طور مثال زمانی که پژوهشگر می گوید پس از پایان تحقیق، شما را از نتایج تحقیق مطلع خواهم کرد، بدون اینکه چنین کاری را انجام دهد.
در این زمینه پژوهشگران باید به گفته های خود دقیقا عمل کرده و اگر توان در اختیارگذاشتن نتایج به فراگیران و… را ندارند ذکر نکنند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ