آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پیام نور

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پیام نور

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد پیام نور مانند دیگر رشته ها و دانشگاه های کشور لزوما با یک پرسش و مسئله آغاز می شود که روش های تحقیق خاصی برای هر یک وجود دارد.

روش تحقیق تاریخی
«در مطالعات تاریخی، تردید آغاز کار است».

محقق زمانی از روش پژوهش تاریخی استفاده می کند، که بامسئله ای برخورد نماید که در گذشته روی داده و در گذشته خاتمه یافته باشد به عبارت دیگر، محدوده زمان بسته شده است.
مسئله می تواند مربوط به زمان نزدیک در گذشته بوده و یا ریشه در حوادثی که چند قرن پیش روی داده، داشته باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ