آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال آماده ارشد زمین شناسی

پروپوزال آماده ارشد زمین شناسی

برای آنکه بتوانید هرچه زودتر پایان نامه ارشد خود را در رشته زمین شناسی به پایان برسانید بهتر است به دنبال پروپوزال آماده ای باشید.

روش های تحقیق پی رویدادی در متغیرهای مستقل و وابسته نیز ممکن است به کار شما سرعت بخشد.

در مطالعات پی رویدادی هرگز ممکن نیست بتوانیم بین متغیرهای مستقل و وابسته حتی یک رابطه ساده علًی را بپذیریم.
مقصود آزمایشی در حقیقت یک پژوهش علمی است که در آن پژوهشگر یک یا چند متغیر را دستکاری و کنترل کرده پس متغیر یا متغیرهای وابسته یا از لحاظ تغیراتی که براثر دستکاری متغیرهای مستقل در آن بوجود می اید مشاهده می کند. بنابراین یک طرح آزمایشی طرحی است که در آن پژوهشگر دست کم یک متغیر مستقل را دستکاری می کند در مطالعه پس رویدادی پژوهشگر نمی تواند متغیرها را دستکاری کند یا آزمودنیها و کاربندیها را به گروه ها واگذار نماید زیرا متغیر یا متغیرهای مستقل قبلاً رخ داده است.
طرح های پس رویدادهای و پژوهش همبستگی نیز از این لحاظ که در هر دو نوع طرح – دستکاری وجود ندارد و محدودیت های تفسیر نتایج آنها نیز مشابه است امکان دارد با یکدیگر اشتباه شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ