آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد علوم رفتاری

نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد علوم رفتاری

روش های تحقیق مختلفی ممکن است برای نوشتن پایان نامه ارشد علوم رفتاری مناسب باشد که این امر باید در پروپوزال مورد توجه قرار گیرد.

گاهی، پژوهشگر به علل دیگری چون جلوگیری از هزینه های بسیار و یا عدم امکان ادامه پژوهشی به مدت چندین سال، روش مقطعی را جایگزین، روش تداومی می نماید.
به عنوان مثال، اگر موضوع تحقیق، «بررسی تغییرات رفتاری سربازان بیسواد در مدت دو سال خدمت سربازی» باشد، پژوهشگر می تواند، ویژگیهای رفتاری مشمولان را هنگام ورود به خدمت ثبت نماید. بامراجعه به مراکز آموزشی (نمونه گیری دقیق باید انجام شود).
سربازانی که دوره های آموزشی مقدماتی را به پایان رسانیده اند، مورد ارزیابی قرار دهد. آنگاه محقق می تواند سربازانی را که مدت شش ماه یکسال، یکسال ونیم خدمت نموده اند، موردبررسی قرار داده و در پایان، سربازانیکه، دو سال خدمت سربازی را بانجام رسانیده اند مورد ارزیابی قرار دهد.
بی شک، چنین روشی، هرگز دقت روش تداومی را که با تعداد ثابتی آزمودنی و به مدت طولانی انجام می شود، نخواهد داشت.
 زیرا هر نمونه گیری هرچند دقیق هم انجام شود، نمی تواند تفاوت های فردی را نادیده انگارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ