آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تحقیق موردی در پروپوزال پایان نامه

تحقیق موردی در پروپوزال پایان نامه

برای انجام تحقیقی موردی و زمینه ای در پروپوزال و پایان نامه، اولین گام برخورد پژوهشگر با موقعیت مسئله ای است.
 روش و مراحل اجرای تحقیق موردی و زمینه ای
برای انجام تحقیقی موردی وزمینه ای، اولین گام برخورد پژوهشگر با موقعیت مسئله ای است. براساس آن موضوع تحقیق شکل می گیرد.
برپایه موضوع پژوهش فرضیه، سؤال و یا اهداف ویژه مطرح می گردند. پس از گردآوری اطلاعات، فرضیه آزمون می گردد ویا به اهداف ویژه دسترسی حاصل می شود. به عنوان مثال، اگر موضوع تحقیق «بررسی نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وارائه الگویی برای آن» باشد، روش تحقیق مناسب، موردی و زمینه ای است،
زیرا شناسایی ودرک جامعی از نظام برنامه ریزی درسی ارتش، موردنظر است. مطالعه و بررسی وسیعی از موقعیت قبلی و فعلی یک واحد (آموزش عالی) ارتش باید انجام شود، لذا مطالعات وپژوهشهای تاریخی در خصوص فضای حاکم برنظام آموزش عالی ارتش ایران از تأسیس دارالفنون (اولین مدرسه آموزش عالی ارتش ایران) تا شکل گیری دانشگاه علوم استراتژیک (عالیترینن مرکزعلمی ارتش) انجام می گردد.
نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده می شود. (شناخت حال- آنچه که هست).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ