آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / ادبیات تحقیق در پروپوزال و پایان نامه

ادبیات تحقیق در پروپوزال و پایان نامه

در هنگام نوشتن پروپوزال پرداختن مقدماتی به ادبیات تحقیق مقدمه ای است که در فصل دوم پایان نامه بسط داده می شود.
 ادبیات تحقیق (دیدگاههای نظری)
این فصل پربارترین بخش رساله پایان نامه تحصیلی و یا تحقیق علمی است. در این فصل، محقق در ادبیات موضوع تحقیق کاوش نموده و حاصل آنرا، می نگارد.
کتابها، رساله ها، مجلات، مقالات، روزنامه ها و هرآنچه درباره موضوع تحقیق بررسی هایی نموده و دیدگاه هایی را مطرح کرده، جایگاهش، این بخش رساله است. محقق باید در نوشتن ونقل قول نمودن آنچه می یابد، رعایت امانت را نموده و هرگز مطالب وبررسی های انجام شده وسیله دیگران را بنام خود، درج ننماید.
بی شک پربار بودن فصل دوم، حکایت از تسلط محقق به ادبیات موضوع پژوهش دارد. چنانچه بارها بیان گردیده است، برخود با واقعیت مسئله ای اساس کار تحقیق را شکل می دهد.
ذهنی، با مسائل برخورد می نماید که همواره به مطالعه افکار اندیشمندان و پژوهشگران پرداخته و در تعامل با محیط خویش باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ