آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به پژوهشگر کمک می کند تا مثلا بداند چگونه چارچوب نظری پژوهش خود را آماده نماید.

به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل(Independent) ، وابسته (Dependent)، مداخله گر (Intervening) و تعدیل گر (Moderating) که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند می پردازد.
 ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه، آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر «مساله تحقیق» کمک می کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ