آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال ارشد رشته های الهیات

تهیه پروپوزال ارشد رشته های الهیات

پژوهشگر دینی باید در تهیه پروپوزال ارشد رشته های الهیات اشراف کاملی بر مسائل مبتلی به دینی داشته باشد.
 پژوهشگر اسلامی در فهم و تفسیر کتاب باید از همه ی ظرفیت دلیل لفظی، قیاسی و حتی استقرایی بهره جوید.
تنوع روش، اختصاص به علوم نفس اسلامی ندارد بلکه فیلسوفان اسلامی در هستی پژوهی خود نیز روشهای متنوعی به کار گرفته اند.
 چنان که برخی هستی پژوهان چون ابن سینا با تکیه به روش فلسفی استدلالی مشائی، استدلال وبرهان عقلی را تنها روش هستی پژوهی دانسته اند و عده ای دیگر چون شیخ اشراق روش فلسفی اشراقی را برگزیده اند که علاوه بر استدلال وبرهان عقلی، مجاهدت و تصفیه ی نفس را برای دریافت حقایق جهان ضروری می داند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ