آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انجام پروپوزال ارشد رشته های روانشناسی

انجام پروپوزال ارشد رشته های روانشناسی

انجام پروپوزال ارشد رشته های روانشناسی به روش تحقیقات دوامی یکی از شیوه هایی است که می تواند راه را برای پژوهش های بیشتر باز نماید.

گاهی به علل اخلاقی و یا جلوگیری از هزینه های بسیار، باید تحقیقات تداومی را به صورت مقطعی (میان بُر) انجام داد. اگر پژوهشگری در این اندیشه باشد که شخصیت افراد معتاد را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد و تغییرات رفتاری آنان را با انجام مطالعات پیمایشی به دست آورد، بی شک محقق نمی تواند از جامعه آماری خویش، که تعدادی معتاد هستند، بخواهد، هم چنان به اعتیاد ادامه دهند تا او در مدت مثلاً پنج سال، تغییرات رفتاری آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
در چنین مواردی محقق، به صورت مقطعی به انجام پژوهش می پردازد. با بررسی در مورد افرادی که یکسال، دو سال، سه سال و یا بیشتر معتاد هستند، ناهنجاریهای رفتاری آنان را مورد مداقّه قرار می دهد.
آنچه آورده شد، محدودیت اخلاقی در انتخاب روش مقطعی به جای روش تداومی است. مثالهای دیگری نیز می توان در این زمینه مطرح نمود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ