آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / بیان مسئله پروپوزال الهیات

بیان مسئله پروپوزال الهیات

اختیار یک دانش و روش و نفی دانش ها و روش های دیگر شاید راهی برگزیده برای بیان مسئله پروپوزال الهیات باشد.
 موضع نخست اینکه پژوهشگر به یکی از علوم وروشها بسنده کند و از دیگر روش ها بادیده انکار، چشم پوشی نماید.
 چنین موضعی نزاع بین صاحبان دانش ها و روش ها را به همراه دارد که نزاع متکلم با فیلسوف ویا فیلسوف و عارف در حل مسئله واحد از این مقوله است. برخی تصور کرده اند، استفاده از علوم اسلامی متعدد درحل یک مسئله اسلامی امری غیرممکن است بدین جهت نوشته اند «ممکن است شخصی، زمانی متکلم باشد و بعداً از دو یا چهار روش بهره گرفت،برای این که مبانی، مسائل، ابزار واهداف آنها فرق دارد.»
این نظرگاه به نمایاندن بعدی از ابعاد یا بطنی ازبطون آموزه اسلامی مورد پژوهش می انجامد وپژوهشگر را از دریافت همه حقیقت آن محروم می سازد.
توصیف دین اسلام به «اسلام چیزی نیست جزاخلاق»، «اسلام چیزی نیست جز ایدئولوژی» و «اسلام، چیزی نیست جز معارف اسلامی» هریک بیانگر، نادیده انگاری تنوع روشی ونارسایی در جامع نگری در فهم حقیقت دین اسلام است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ