آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال روانشناسی بالینی

نوشتن پروپوزال روانشناسی بالینی

عنوان خوب و مناسب پژوهش برای نوشتن پروپوزال روانشناسی بالینی یک ضرورت است که برای انتخاب آن راه های مختلفی وجود دارد.

در بخش اساسی پروپوزال، عنوان پژوهش می آید. عنوان پژوهش مرکب از الفاظی است که مبین گستره و دامنه ی پژوهش خواهد بود؛ لذا باید مختصر، گویا، محدود ومعنی دار باشد.
 هئیت ترکیبی واژه ها نیز باید به گونه ای شکل بگیرد که تا حدودی بتوان هدف، فرضی ی اصلی و گستره ی پژوهش را از آن به دست آورد؛ مانند «مطالعه تطبیقی جبران مالی خسارت معنوی در فقه اسلام وحقوق غرب» که گستره ی پژوهش در عنوان «جبران مالی خسارت معنوی» کاملاً مشخص شده است ومطالعه ی تطبیقی نیز معرف ضرورت به کارگیری روش مقایسه ای بین نظام های حقوقی رمی ژرمنی و کامن لو با حقوق اسلام در این زمینه است یا مانند «بررسی کیفیت سریان حقیقت وجود از منظر صدرالمتألهین وافلوطین».
 گستره ی پژوهش –که همانا کیفیت سریان حقیقت وجود است- به روشنی بیان گردیده و بررسی مقایسه ای بین دو فیبسوف و دو مکتب فلسفی نیز کاملاً عنایت قرار گرفته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ