آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / راهنمای پروپوزال نویسی پایان نامه

راهنمای پروپوزال نویسی پایان نامه

راهنمای پروپوزال نویسی برای شروع کار پایان نامه قصه مفصلی است که برای دریافت آن مطالعه بخش های مختلف این سایت به شما توصیه می شود.

روش تحقیق و پژوهش مقدمات مختلفی دارد:

استدلال قیاسی: که می توان آن را فرآیند تفکر دانست به این معنی که انسان با عنایت به کلیات به جزییات پی می برد شامل مراحل زیر است:

مقدمه کبری(همه انسانها فانی هستند)
مقدمه صغری (علی یک انسان است)
نتیجه گیری (علی فانی است)
در استدلال قیاسی چنانچه مقدمه ها درست باشند نتیجه هم الزاماً درست است.

محدودیت استدلال قیاسی این است نتیجه هیچگاه از محدوده مقدمه تجاوز نمی کند نتیجه بسط اطلاعات پیشین است.
از استدلال قیاسی می توان در پژوهش به عنوان وسیله ای که بین مشاهده و نظریه رابطه برقرار می کند استفاده کرد.
 مقیاس از نظریه ها موجب تدوین فرضیه ها می شود که نقش حیاتی را در پژوهش های علمی دارند.
فرانسیس بیکن اولین کسی بود که شیوه نوین و عمیق تر درک واقعیت را پیشنهاد کرد او معتقد بود نباید بدون طرح چرا فرضیه ای راکه صاحبنظران طرح کرده اند پذیرفت.

از نظر بیکن تعصبها و عقاید خدایان دروغین هستند او برای رسیدن به واقعیتها مشاهده مستقیم در طبیعت را پیشنهاد می کند.
 استدلال استقرایی :
 (از جزء به کل : مشاهده جزییات و نمونه و تعمیم به کل) هر خرگوشی که تا بحال مشاهده شده است دستگاه تنفس داشته است ،بنابراین تمام خرگوشها دستگاه تنفس دارند.

استدلال استقرایی تنها موقعی قابل اعتماد است که گروه مورد پژوهش کوچک باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ