آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه پروپوزال ارشد روش تحقیق

نمونه پروپوزال ارشد روش تحقیق

برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد دسترسی داشتن به یک نمونه روش تحقیق و پژوهش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

نوع پژوهش
پژوهشگر باید مشخص کند که آیا برای حل یک مشکل و رفع نیاز به دنبال نتیجه ای بالفعل، کارآمد و ملموس است (کاربردی) یا در مقام توسعه دانش در گستره علمی و تحکیم بنیادهای آن است (بنیادی) ویا برای بهبود وضعیت موجود و ارائه خدمات گسترده تر و بیشتر، پژوهش را به انجام رسانده است (توسعه ای).
نمونه نوع پژوهش
با عنایت به وسعت و تنوع خسارت های معنوی و آثار معنوی و آثار وسیع آن در حیات فردی و اجتماعی،تحقیق ارائه شده می تواند در موارد زیر کاربرد داشته باشد.
 لذا از یک نظر پژوهشی کاربردی تلقی می گردد؛ مع الوصف برخی از مباحث آن به تعمیق مبانی و تحکیم بنیادهای گستره علم فقه در زمینه حقوق معنوی می انجامد؛ لذا بنیادی نیز محسوب می گردد.
 بنابراین پژوهش مذکور:
 1. به قوه قانون گذاری کشور امکان می دهد تا با آگاهی بیشتری در تدوین قوانین مربوط خسارت معنوی ویکسان سازی موارد آن اقدام نماید.
 2. به قوه قانون گذاری امکان میدهد تا جایگاه روش های ترمیمی را در کنار روش های تنبیهی رسماً بهبود بخشد.
 3. اشخاص حقیقی و حقوقی را در شناسایی و رعایت حقوق معنوی دیگران و حراست از سرمایه های معنوی خویش یاری می دهد.
 4. به قضات امکان میدهد تا نسبت به ایجاد رویه قضایی در ترمیم خسارت های معنوی مبادرت ورزند.
 5. به حقوق دانان امکان می دهد که درک روشن تر وبهتری از حقوق اسلام و ایران در زمینه خسارت معنوی داشته باشند.
 6. به توسعه دانش فقه و حقوق اسلامی و تحکیم بنیادهای آن در زمینه حقوق معنوی می انجامد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ