آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه پروپوزال ارشد همبستگی

نمونه پروپوزال ارشد همبستگی

هم بستگی: روشی که پژوهشگر میزان ارتباط دو عامل یا دو مجموعه از عوامل را بررسی می کند و میزان و نوع ارتباط بین آنها را به دست می آورد.
 مانند ارتباط فساد جنسی با آمار طلاق که هر میزان فساد جنسی افزایش یابد؛ آمار طلاق نیز افزایش پیدا می کند (هم بستگی مثبت).
و مانند ارتباط میان ایمان و معنویت افراد جامعه با میزان جرم وجنایت در یک جامعه بدین معنی که با کاهش معنویت جرم و جنایت افزایش می یابد (هم بستگی منفی).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ