آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

برای نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق بهتر است به کارهایی که قرار است در تحقیقتان انجام دهید خوب فکر کنید و اهدافتان را تعیین کنید.
 نمونه فهرست اجمالی مطالب در رشته حقوق:
این پژوهش در سه بخش نگارش و گزارش می گردد که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است ومباحثی چون:
 1. تعریف و انواع خسارت معنوی ۲٫ منشأ اعتبار جبران خسارت معنوی و تطور تاریخی آن
 3. مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی،در قالب سه فصل ارائه می گردد.
 بخش دوم، یعنی «خسارت معنوی و مسئولیت های ناشی از آن،در حقوق اسلام وایران» در دو فصل مورد بحث وبررسی قرار می گیرد:
 1. خسارت معنوی و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق اسلام
 2. خسارت معنوی و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق ایران
و در نهایت بخش سوم این پژوهش ناظر به «مطالعه تطبیقی خسارت معنوی» می باشد که در فصل اول آن از جبران خسارت معنوی در نظریه های حقوقی، رویه های قضایی و قوانین برخی از کشورهای پیرو نظام های حقوقی بحث می شود و فصل دوم آن نیز به روش های جبران خسارت معنوی اختصاص خواهد یافت. دراین فصل نیز سعی می گردد تا مباحث به صورت تطبیقی ارائه شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ