آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد

تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد

تعیین روش های جمع آوری اطلاعات میدانی وکتابخانه ای یکی از بخش های مهم در تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های دانشگاهی است.

مثلا دو نوع نگرش نسبت به دین وجود دارد؛ براساس نگرش سنتی به دین، روش غالب جمع آوری اطلاعات در زمینه علوم دینی واسلامی کتابخانه ای است و طبق نگرشی که دین را یک واقعیت روانی، اجتماعی، تاریخی یا معرفتی می داند، اکثر اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات میدانی به دست می آید، زیرا در این نگرش موضوع پژوهش در واقع متن دین به معنای آنچه از طرف خدا برای انسان ها نازل شده است، نمی باشد؛ بلکه دین به عنوان باورها و رفتارهای بشری مورد تحقیق قرار می گیرد که به صورت واقعیتی روانی، اجتماعی، تاریخی و معرفتی تبلور و عینیت دارد.
برای به دست آوردن اطلاعات به صورت میدانی، روش های گوناگون وجود دارد؛ مشاهده، پرسش نامه ومصاحبه، روش های تحقیقات میدانی است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ