آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن انواع پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن انواع پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن انواع پروپوزال کارشناسی ارشد به میزان اطلاع از نحوه تحقیق و روش های آن بستگی دارد که آن نیز نگاهی جامع به علم نیاز دارد.

بیکن منطق را برای کشف حقیقت کافی نمی دانست و معتقد بود که منطق با یک سلسله پیش داوری ها شروع میکند به همین دلیل نتیجه آن جهت دار است. بیکن روشهای قبلی را که باعث توقف دانش شده بود مردود شمرد و به دانشمندان مانند (گالیله لاوازیه و داروین ) اجازه داد تا از نظر صاحبنظران بعنوان منبعی برای صورت بندی فرضیه استفاده کنند.

چالرز داروین اولین کسی بود که روش استقرایی و قیاسی را ترکیب کرد و روش استقرایی-قیاسی را بوجود آورد.
 آخرین نشانه پیشرفت بشر درتکوین دانش = روش علمی:
 تفاوت بین روش علمی و استدلال استقرایی در تدوین فرضیه است.
 روش علمی را می توان بدون پژوهش بکار برد اما پژوهش علمی را نمی توان بدون روش و جوهره علمی انجام داد. پژوهش روندی رسمی تر، منظم تر و قویتر از روش علمی است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ