آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن موضوع پروپوزال ارشد

نوشتن موضوع پروپوزال ارشد

به جهت آنکه بتوانید تحقیق موفقی داشته باشید باید در نوشتن موضوع پروپوزال ارشد دقت کنید و شرایطی را در نظر بگیرید.
 عنوان موضوع
عنوان موضوع مورد مطالعه باید به صورت کامل، مشخص وجزئی نوشته شود تا دسته بندی و تنظیم به سهولت انجام پذیرد.
موضوعات را باید به گونه ای استخراج نمود که اصلی وفرعی وکلی و جزئی بودن آن ها کاملاً مشخص باشد وهر یک ذیل دیگری قرار گیرد تا هر عنوان در نظام جامعه عناوین موضوعات در جایگاه خویش قرار گیرد؛ تا در هنگام فیش برداری برای نوشتن پایان نامه عنوان موضوع هر برگه در سمت راست بالای آن نوشته شود.
موضوعات اصلی و فرعی یا کلی وجزئی را می توان با علامت یا ذکر واژه های عام وخاص معین نمود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ