آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / فهرست منابع پروپوزال ارشد

فهرست منابع پروپوزال ارشد

در فهرست منابع پروپوزال برای پایان نامه های ارشد لازم است مطابق اصول منبع نویسی عمل نمود که ارجاع به کتاب، مقاله یا پایان نامه هر یک روشی دارد.
 نحوه ارجاع به مقاله ترجمه:
 کلاین، اف. الگوهای طراحی برنامه درسی. ترجمه م. مهر محمدی. ۱۳۶۷٫ فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۱۵ و ۱۶:ص :۱۰-۲۸

تذکر: هرگاه مجله ارجاع داده شده بر حسب سال انتشار شماره گذاری شود پس از عنوان آن ، عبارت ” سال… ”
 و چنانچه شماره پیاپی ( مسلسل) داشته باشد پس از عنوان، شماره (های) مزبور خواهد آمد .
شماره های داخل پرانتز در الگوی نخست، شماره های مجلد ارجاعی در سال انتشار است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ