آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / منبع نویسی پروپوزال ارشد

منبع نویسی پروپوزال ارشد

منبع نویسی در پروپوزال ارشد در رشته های مختلف دانشگاهی یا در داخل متن است و یا در پایان متن که هر کدام روشی دارد.
 به نمونه ای از ارجاع منبع در داخل متن توجه نمایید:
بحث پوپر در باب تبیین علمی (پوپر،۱۳۷۰، ۸۱-۷۸) و نقش آن در تبیین های تاریخی با احترازهایی که از قوانین کلی تاریخ می جوید و قبول آن قوانین را مستلزم «اصالت تاریخ» می انگارد (پوپر، ۱۱۲۵، ۱۳۷۷- ۱۱۱۵)، مورد بررسی های بسیار قرار گرفته است، اما به لحاظ مشابهتی که رأی او در باب تبیین تاریخ با رأی همپل دارد- واین که ادعا که همپل صرفاً رأی او را بازآفرینی کرده است (proper, 1957, 134) نیز حاکی از آن است- در این جا به تکرار رأی او نمی پردازیم.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ