آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / روش نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

روش نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

روش نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد تا حدودی باید با انجام تحقیق های دیگر متفاوت باشد و به دنبال یک نتیجه عملی باشد.
 حل مشکلات نیازمند فعالیتی است که می توان این فعالیت را به کار بردن نتایج تحقیق در عمل نامید. یعنی کاربست نتایج تحقیق در عمل می تواند به حل مشکلات منجر شود.
البته ممکن است در حالی که راه حل های متعددی برای یک مشکل وجود دارد هر تحقیق تنها به یک راه حل برای مشکل (یا مشکلات) دست بیابد.
حتی یک تحقیق می تواند بخشی از مسیر دستیابی به راه حل مشکل و پاسخ به مسأله راطی کند و تا دست یابی به نتیجه نهایی تحقیق یا تحقیقات دیگری را پیشنهاد کند.
به هر حال هدف از تحقیق تنها نشان دادن راه یا بخشی از راه است و حل مستقیم مشکلات جامعه در توان تحقیق نیست.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ