آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / مراحل نوشتن پروپوزال ارشد

مراحل نوشتن پروپوزال ارشد

مراحل نوشتن پروپوزال ارشد مانند هر تحقیق علمی دیگر شامل گام هایی می شود که باید به تدریج برداشته شود.
 مراحل کلی تحقیق چندین مورد است که شناسایی یکی از آن هاست:
 شناسایی :
  شناسایی به معنی پی بردن به جوانب مختلف مشهود پدیده (یا پدیده های) مورد نظر است . این جوانب هم ابعاد نظری و علمی پدیده و هم ابعاد حقیقی آن را در بر می گیرد. به این ترتیب شناسایی دراین مرحله یعنی رفع ابهام های موجود درباره موضوع تحقیق و پدیده ای که در باره آن تحقیق می شود.
 شناسایی اولین گام تحقیق است. اگر موضوع و پدیده ای را نشناسیم نمی توانیم به بررسی آن بپردازیم. شناسایی مجموعه ای از مراحل است که هدف کلی آنها پی بردن به جوانب و ابعاد مختلف پدیده و موضوع تحقیق است. در آینده بیشتر به آن می پردازیم . روش هایی که در این مرحله به کار می رود روش های شناسایی می نامیم .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ