آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

پروپوزال کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد همچنین نیاز به شناخت علمی دارد.
 در گذشته های دورتر شناخت بر هر مبنایی که حاصل می شد به طور کامل پذیرفتنی تلقی می شد و به سادگی بر آن شک نمی شد.
به مرور شناخت های علمیِ انسان ها افزایش یافت تا حدی که برخی معتقد شدند می توان همه روابط را از طریق علم ثابت کرد و اگر پدیده یا رابطه ای از طریق علم ثابت نشود مبهم است و هیچ شناخت دیگری برای آن قابل قبول نیست. شناخت علمی در علوم طبیعی به حدی پیش رفت که این قاعده یک اصل کلی شد و برای حصول شناخت هر پدیده ای می بایست روش مشاهده آزمون و تجربه را به کار برد.
 این دیدگاه به روش شناخت علوم اجتماعی نیز سرایت کرد با این وجود روش شناخت علوم اجتماعی در مقایسه با روش شناخت علوم طبیعی نزد دانشمندان و مکاتب مختلف علمی متفاوت است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ