آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد رشته رشته مشاوره مستلزم تبیین مسأله ای کاربردی و خوب است.

بیان مسأله:
 نقطه صفر هر فرآیند پژوهشی وجود ابهام یا مجهولی است که توجه محقق را جلب می کند. پژوهشگر این نقطه ابهام یا مجهولی است که توجه محقق را جلب می کند. پژوهشگر این نقطه ابهام یا مجهول را به صورت عالمانه تعریف می کند. می توان گفت مسأله بیان عالمانه ابهام مجهول مشکل یا معضلی است که توجه محقق را جلب کرده است؛ و این بیان به صورتی ارایه می شود که نیازمند پاسخی روشمنداست . به طور کلی هیچ پژوهشی نمی تواند بدون مسأله آغاز شود یا وجود داشته باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ