آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال کارشناسی ارشد و پایان نامه

پروپوزال کارشناسی ارشد و پایان نامه

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و پایان نامه با کیفیت مطلوب و مطابق روش های علمی تحقیق پذیرفته می شود.
 نظریه پرداز کسی است که با داشتن معلومات علمی در مورد روابط بین پدیده های معیّن، با استفاده از نتایج تحقیقات خود و دیگران، از روابط بین آنها برداشتی پیدا کرده ، آن را به پدیده های دیگر نیز تعمیم می دهد و برداشت خود را کلی تر می کند؛ به نحوی که در برگیرنده روابط همه پدیده های مربوط باشد تا اینکه به کمک آن، چیزی را که می شود تبیین کرد و توضیح داد، بتوان پیش بینی نموده و یا مورد کنترل قرار داد.
به عبارت دیگر برخی از نظریه ها با ارائه تصویر فوق، چیزی را توضیح داده ، تبیین می کنند و برخی از نظریه ها برای کنترل پدیده های خاصّی مفید هستند. بدین ترتیب نظریه ها از نظر کاربرد، متفاوت است و استفاده های مختلفی دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ