آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / منابع پروپوزال کارشناسی ارشد

منابع پروپوزال کارشناسی ارشد

طریقه نوشتن فهرست منابع پروپوزال کارشناسی ارشد و همچنین پایان نامه تحصیلات تکمیلی تابع آخرین دستورالعمل منبع نویسی است.

طریقه نوشتن فهرست منابع (کتابنامه)
پایان نامه
موسوی، ش.۱۳۶۶٫
تحلیل استنادی مقالات سرگذشتنامه. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران: ص:۲۵
 منابع خارجی
کتاب
کتاب با نویسنده
Ramsdan,P.1992. Learning to teach in education. London: Routlrdge.P: 25-45.
 کتاب با بیش از یک نویسنده
Borg,W.R. and M.D Gall.1989. Edication research. 5th ed.New York: Longman.P:25
۴۵
بخشی از کتاب
 Dorrington,J.H.1977. Steroidogenesis in vitro In: S. Zucherman, and B.J. Weir (ed). The ovary. Vol.III, 2nd ed. New York: Academic press.P:329-412.

کتابی از یک مجموعه
 Glenwright, H.D and J.D Strahan. 1994. Periodontology. Self assessment pictur tests in dentistry. London: Wolfe P: 25-45.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ