آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انتخاب موضوع پروپوزال روانشناسی

انتخاب موضوع پروپوزال روانشناسی

بهترین راه و اولین گام برای انتخاب موضوع پروپوزال روانشناسی این است که از متغیرهای جدید و مطرح در آن حوزه استفاده شود.
 « متغیّر» بیانگر مفهومی است که قابلیت اندازه گیری دارد، به عدد و رقم و کمیّت در می آید و مقادیر متفاوتی به خود می گیرد. به بیان ساده تر مفهومی است که می توان آن را اندازه گیری کرد و به صورت کمّی نشان داد. آشکار است که هر مفهومی قابل اندازه گیری نیست بنابراین نمی تواند متغیّر باشد، ولی این گفته در عین حال به معنی این نیست که تا ابد چنین خواهد بود.
مفاهیم همراه با پیدا شدن راه های اندازه گیری آنها، به جرگه متغیّرها سوق داده می شود و به این طریق میدان عمل علم را وسعت می بخشد.

مثال: سبک رهبری، بهره هوشی، رضایت شغلی، هر یک از این اصطلاحات بیانگر مفهومی است که می تواند به طرز معینی مورد اندازه گیری قرار گیرد و یا به کمیّت تبدیل شود. نحوه کمّی سازی مفاهیم مربوط نیز توسط یک یا چند اندیشمند به روشهای معینی تهیه و تنظیم شده است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ