آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال برای درس روش تحقیق

پروپوزال برای درس روش تحقیق

پروپوزال برای درس روش تحقیق ممکن است به روش های مختلف صورت گیرد که به انواع کلی بنیادی و کاربردی تقسیم می شود.

تحقیقات بنیادی
کشف حقیقت و ارائه دانش نو، اساس تحقیق بنیادی را پایه گذاری می نماید. انسان کنجکاو است وانگیزه ی اکتشاف در فطرت اوست، لذا به دنبال ناشناخته ها، در تکاپور است.
زمانی که نیوتن افتادن سیب را از درخت می بیند، ذهن پویای او به دنبال علت سقوط سیب است. و به دنبال آن قانون جاذبه را کشف نموده است.
هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده هاو افزودن به مجموعه دانش موجود دریک زمینه خاص است.
تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آنهارا تأیید ، تعدیل یا رد می کند. با تبیین روابط میان پدیده ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین واصول علمی می پردازد.با این اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموعه دانسته هایم وجود درباره اصول و قوانین علمی است.
این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نیم شود .
 این تحقیقات را گاهی «تحقیقات مبنایی یا پایه ای» نیز می گویند وبراساس روش تحلیل به دو دسته شامل :
«تحقیقات بنیادی تجربی« و «تحقیقات بنیادی نظری» تقسیم می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ