آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن فرضیه در پروپوزال ارشد

نوشتن فرضیه در پروپوزال ارشد

نوشتن فرضیه در پروپوزال ارشد به پژوهشگر کمک می کند تا بر اساس یک نقشه و چراغ راه حرکت کند.

منظور از آزمون فرایند کشف علمی استفاده از تجربه برای بررسی صحت و سقم نظریه است.
برای این منظور محقق فرضیه می سازد و داده های لازم برای آزمون فرضیه را از طریق مشاهده تجربی جمع آوری و آنها را تحلیل می کند.
این آزمون به معنی آن است که محقق فرضیه ساخته شده از روی نظریه را با واقعیت های رخ داده ملموس انطباق می دهد.
نتیجه این انطباق یا یکسانی فرضیه و واقعیت های رخ داده است یا غیر آن است. اگر واقعیت ها با فرضیه انطباق داشته باشد فرضیه و در مجموع نظریه تایید می شود. اگر این انطباق وجود نداشته باشد فرضیه رد می شود اما اعتبار عقلانی نظریه پابرجا است مگر اینکه نظریه دیگری با استدلال قوی تر و تأیید تجربی کامل تر وجود داشته باشد یا ارایه شود و جایگزین آن شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ