آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موسسه پروپوزال نویسی پایان نامه

موسسه پروپوزال نویسی پایان نامه

موسسه و مرکز پژوهش و ترجمه ایران آمادگی دارد تا برای پروپوزال نویسی پایان نامه ارشد یاریگر شما باشد.

همه مؤسساتی که به نحوی از انحاء با امور پژوهشی سروکار دارند، برای ایجاد همسانی در پیشنهادهای پژوهشی محققان مختلف ، از نوعی پرسشنامه استفاده می کنند که به عنوان « فرم یا پرسشنامه طرح تحقیق » نامیده می شود. این پرسشنامه حاوی عناوینی است که بطور عمده نشان دهنده اطّلاعاتی می باشد که لازم است به عنوان یک طرح تحقیق فراهم آورده شود.
 به عبارت دیگر،عناوین همان مطالبی را که پژوهشگران در طرح تحقیق خود می نویسند برای سهولت کار و نیز برای ایجاد همسانی بین همه طرح های تحقیق در یک مؤسسه معیّن ، سازمان داده شده و به صورت پرسشنامه ای در اختیار متقاضیان پژوهش گذاشته می شود.
 پژوهشگران پس از پاسخگویی به عناوین مندرج در پرسشنامه ، آن را جهت بررسی به مراجع مربوطه ارائه می کنند . برای مثال در دانشگاهها، پرسشنامه طرح تحقیق به صورت متمرکز از طرف وزارت علوم در اختیار دانشگاهها گذاشته شده است و اساتیدی که مایل به کار پژوهشی می باشند با پرکردن آن یعنی با جواب دادن به عناوین نشان داده شده در پرسشنامه، به شورای پژوهشی دانشکده یا دانشگاه امکان می دهند که طرح تحقیق آنان را بررسی کرده ، در صورت تأیید جنبه های مختلف علمی ، عملی، اجرایی و هزینه آن ، مجوز لازم را صادر نمایند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ