آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / قیمت پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی

قیمت پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی

قیمت پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی براساس توافق تعیین می شود که نوع موضوع و زمان شما در آن تاثیر گذار است.
 ویژگی های تحقیق

در واقع تحقیق علمی باید به دنبال کشف حقیقت ودانش نو باشد. برای اینکه بتوان به این هدف دسترسی پیدا نمود. تحقیق باید دارای شرایطی باشد. از جمله ویژگی تحقیق علمی را می توان به شرح زیر برشمرد:

مورد علاقه محقق بودن: تحقیق علمی باید بر مسائلی تکیه کند که بر معلومات بشر چیزی بیفزاید ویا حقیقت جدیدی را مشخص نماید.

در دسترس بودن منابع:
 درراستای موضوع تحقیق، امکان دسترسی به منابع جهت بررسی لازم مقدور باشد.
منطبق با توانایی محقق بودن: تحقیق باید براساس توانایی و تخصص محقق باشد.
 قابل اندازه گیری بودن: بتوان با ابزارهای موجود آن را اندازه گیری نمود.
آزمون پذیر بودن: بتوان با استفاده از ابزارهای موجود آن را آزمون کرد.

تکرار پذیر بودن:
یعنی نتایج آزمون تحقیق دریک محیط مشابه باید تأیید شود، به عبارتی همان نتیجه به دست بیاید.

قابل تعمیم بودن:
یعنی نتایج تحقیق به کل جامعه قابلیت تعمیم داشته باشد؛ به عبارتی مشت نمونه خروار باشد.
نظام دار بودن: تحقیق باید دارای فرایند منظم باشد و این امر باعث صرفه جویی در زمان، بودجه، امکانات مادی و منابع انسانی می شود واز همه مهم تر، امکان گردآوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تغییر نتایج را فراهم می آورد.

مهم بودن: تحقیق باید دارای اولویت و اهمیت باشد وبتواند مورد استفاده دیگران قرار گیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ