آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انواع پروپوزال نویسی روانشناسی

انواع پروپوزال نویسی روانشناسی

انواع پروپوزال نویسی در رشته روانشناسی روش های متعددی دارد که برحسب نوع موضوع و داده ها تقسیم بندی می شود.
 روش های متعددی در تحقیقات علمی به کار گرفته می شود واین روش ها نیز به صورت مختلف طبقه بندی شده اند.
 دربرخی از متون علمی، روش های تحقیق برحسب « روش گردآوری داده ها» به سه دسته: ۱٫ تحقیقات توصیفی یا غیرآزمایشی (شامل: پیمایشی یا زمینه یابی، همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی، پس رویدادی یا علّی مقایسه ای) و ۲٫ روش تحقیق آزمایشی و ۳٫ دیگر روش ها ( شامل: تاریخی، فلسفی، قوم نگاری، تحلیل محتوا) طبقه بندی شدند .
برخی نیز روش های تحقیق را بدون طبقه بندی خاص بیان کردند و روش تحقیق توصیفی را به عنوان یک روش مجزا در کنار دیگر روش ها مثل زمینه یابی، علّی –مقایسه ای و نظایر آن بیان داشتند

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ