آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / بیان مسئله برای پروپوزال

بیان مسئله برای پروپوزال

بیان مسئله برای پروپوزال یکی از بخش هاست که با فرضیه و دیگر بخش های پروپوزال ارتباط دارد.

بین مسئله ها و فرضیه ها تفاوت مهمی وجود دارد.
 اینکه اگربه طور مناسب بیان شوند، میتوان آن را به خوبی آزمود. اما یک مسئله علمی را نمی توان به روش علمی حل کرد، مگر اینکه به شکل فرضیه بیان شود.
 زیرا مسئله ا که به صورت سؤالی بیان می شود دارای ماهیت گسترده است وبه طور مستقیم قابل آزمودن نیست . بنابراین مسأله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه های تبدیل شود .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ