آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال ارشد علوم اجتماعی

نوشتن پروپوزال ارشد علوم اجتماعی

شناخت از ویژگی های موقعیتی و مکانی در نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی نقش دارد.
 شناخت از ویژگی های موقعیت ومکانی که پژوهش درآن جا انجام گرفته است میت واندبه دو گونه در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای پژوهش نقش داشته باشد:
 • اول، اگر خواننده بامکانی که پژوهش درآن انجام گرفته است آشنایی پیدا کند، این شناخت می تواند موجب تقویت، تضعیف یاعدم باور او نسبت به دستاوردهای پژوهش باشد.
 • دوم، اینکه با ایجاد آگاهی در خواننده نسبت به مکانی که پژوهش در آنجا انجام گرفته است، شرایطی فراهم می آید تا او بتواند روش های انجام کار، آزمودنی ها، نتیجه ها وتعمیم ها را در بستر خود مورد توجه قرار دهد و از این راه فهم بهتری نسبت به دستاوردهای پژوهش پیدا کند .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ