آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع برای پروپوزال علوم تربیتی

موضوع برای پروپوزال علوم تربیتی

انتخاب موضوع برای نوشتن پروپوزال پایان نامه علوم تربیتی تابع اصول و قواعد مختلف و مشخصی است.

هنگامی که محقق قصد دارد تحقیق تجربی انجام دهد ، باید در مراحل اولیه ، چرچوب نظری تحقیق خود را مشخص کند . این چارچوب می تواند یک یا چند نظریه علمی مناسب باشد .
انتخاب و تدوین چارچوب نظری تحقیق ، یکی از نتایج اصلی شناسایی اولیه است . محقق در شناسایی اولیه ، چارچوب نظری تحقیق خود را مشخص می کند . « چارچوب نظری تحقیق ، مجموعه نظری و ابعاد مختلف آن است که تحقیق از لحاظ منطقی به آن اتکا دارد . » این چارچوب یکی از نظریه های علمی موجود در زمینه موضوع تحقیق یا مجموعه ای تدوین شده از روی نظریه های مختلف است .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ