آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انتخاب موضوع پروپوزال حقوق

انتخاب موضوع پروپوزال حقوق

انتخاب موضوع برای پروپوزال گرایش های مختلف حقوق از جمله حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بین الملل با فرضیه تحقیق ارتباط عمیقی دارد.
 مترادف نبودن یکی از شروط عنوان است.
فرضیه های یک تحقیق نباید تکراری باشند . اغلب ، ممکن است از نظر مفهوم دو فرضیه مترادف باشند . آزمون دو فرضیه مترادف ، آزمون یک مطلب است ، فقط کار محقق را افزایش می دهد و دوباره کاری ایجاد می کند ، لذا بدیهی است که نباید چند فرضیه یک تحقیق ، یک مطلب را بیان کنند . این امر باعث کار اضافه و بیهوده توسط محقق می شود .
 مثال : فرضیه « مصرف خانوار تابعی از درآمد قابل تصرف خانوار است . » یا فرضیه « درآمد قابل تصرف خانوار عامل تعیین کننده مصرف خانوار است . » مترادف است .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ