آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انتخاب موضوع پروپوزال حسابداری

انتخاب موضوع پروپوزال حسابداری

انتخاب موضوع برای پروپوزال و نوشتن و تکمیل آن در رشته حسابداری با تعیین روش های مختلف تحقیق انجام می شود.
 پیشنهادها برای تحقیق ضمن عمل:
– معیارهای باورپذیری وقابل اعتماد بودن را در پروژه های اقدام پژوهی خود و دیگران به کار گیرید وسایر معیارهایی را که به نظر شما حائز اهمیت است تعیین کنید.
 – هنگام تفسیر یافته های پژوهشی ضمن عمل خود، سعی کنید از طریق تأمل، گردآوری داده ها ودریافت بازخورد از دیگران، اختلاف بین تئوری ذهنی وتئوری در عملیات را کاهش دهید.

– مسائل الاقی منحصر به فرد را که در طراحی واجرای پروژه اقدام پژوهی وجود دارد، به دقت موردتوجه قرار دهید .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ