آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / سفارش پروپوزال ارشد علوم تربیتی

سفارش پروپوزال ارشد علوم تربیتی

سفارش پروپوزال ارشد و دکتری و انجام آن در رشته علوم تربیتی و روانشناسی می تواند بر اساس تعیین فرضیه ها پذیرفته شود.

فرضیه ها در پایان نامه بخش مهمی را تشکیل می دهند و انواع مختلفی دارد:
فرضیه علّی : فرضیه ای که برای بیان رابطه علّی بین پدیده ها یا عوامل مختلف بیان می شود ، فرضیه علّی می نامیم . به عبارت دیگر ، فرضیه علّی یک یا چند عامل را تعیین کننده یا تغییر دهنده پدیده یاعامل معین دیگری بیان می کند .
مثال : « درآمد قابل تصرف ، یکی از عوامل تعیین کننده مصرف خانوار است » یا « سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران باعث ایجاد تورم شده اند . » یا « مزیت نسبی ایران در تولید پسته ، عاملی برای افزایش صادرات آن است . » و مانند اینها .
فرضیه های علّی متکی به نظریه های علمی هستند .
در فرضیه های توصیفی ، نظریه می تواند در حد یک اظهارنظر نیز باشد . فرضیه به هر صورتی که باشد باید بر مبنای چارچوب نظری مناسبی ساخته شود و برای ساختن آن لازم است شرایط و اصولی را مد نظر قرار داد . در ادامه چگونگی ساختن فرضیه را بیان می کنیم .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ