آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نگارش پروپوزال ارشد ادبیات عربی

نگارش پروپوزال ارشد ادبیات عربی

نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری رشته زبان و ادبیات عربی نیاز به منابع اطلاعاتی مانند مقاله ها دارد.

– استفاده از مجموعه مقالات:
این مجموعه براساس سمینارها، کنگره های علمی درباره موضوعات خاص تدوین و منتشر می شود که می تواند مورد استفاده محققین قرار گیرد.
 – استفاده از روش مصاحبه: از این روش، محقق به دو صورت می تواند استفاده کند: اول، با استاندان وصاحب نظران واگاهن مصاحبه کند و کتاب شناسی و فهرست منابع موضوع موردمطالعه خودرا کامل نماید.
دوم، با صاحبان آثار و محققان دیگر در خصوص توضیح و توجیه بیشتر مسأله و روش های کار، مصاحبه نماید واز نظریات آنها استفاده کند(مصاحبه اکتشافی).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ