آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / انتخاب موضوع پروپوزال تربیت بدنی

انتخاب موضوع پروپوزال تربیت بدنی

انتخاب موضوع و عنوان برای انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی مراحل و روش هایی دارد .
 مراحل و مثال هایی از تحقیق زمینه یابی
مراحل تحقیق زمینه یابی
تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی مثل دیگر روش دارای مراحلی می باشد که تقریباً مشابه با دیگر روش ها است که به این مراحل در زیراشاره می شود:

– طرح مسئله اصلی، انتخاب موضوع و تعیین اهداف،
– تنظیم سؤال ها وفرضیه ها،
– تعیین جامعه، نمونه و روش نمونه گیری،
– تعیین روش و ابزار گردآوری داده ها (مصاحبه، پرسشنامه، تلفنی ویا سیستم های رایانه ای ونظایر آن)،

– طبقه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها،
– یافته ها، بحث ونتیجه گیری.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ