آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / عنوان پروپوزال ارشد حرارت سیالات

عنوان پروپوزال ارشد حرارت سیالات

انتخاب موضوع و عنوان برای نوشتن پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد حرارت سیالات و دیگر گرایش های مهندسی مکانیک با استفاده از روش مناسب تحقیق و بیان مسئله انجام می شود .

شناسایی و تحلیل مسئله تحقیق یکی از بخش های مهم هر پژوهش است .

در این مرحله محقق ابعاد و ویژگی های مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار داده، جنبه های مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
مسئله تحقیق معمولا دارای ابعاد گوناگون کمی، کیفی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فردی است که بررسی آنها به شناسایی مسئله کمک می کند، مثلا در مورد مسئله مهاجرت لازم است اقدامات زیر انجام شود:
 الف) تاریخچه پدیده مهاجرت مورد مطالعه را از آغاز تاکنون همراه با تحولات مربوط به آن بررسی کند.
 ب) بعد کمی مسئله را از حیث تعداد مهاجران و تحول روند آن در دوره های گذشته تاکنون مشخص کند.
 ج) گروه های مهاجر و نسبت هریک را دربین مهاجران معلوم نماید.
 د) وضع زندگی مهاجران را در مبدأ مهاجرت و قبل از جابجایی آنها بررسی کند.
 ه) وضع زندگی آنها را در مقصد مهاجرت مورد مطالعه قرار دهد.
و) در خصوص دلایل مهاجرت آنها بررسی اولیه را به عمل آورد، تا بتواند پیش فرض های خود را بر اساس آن شکل دهد.
 ز) تأثیرات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مهاجرت را در مبدأ و مقصد بررسی نماید.
 ح) نظرها و مفروضات مهاجران را در خصوص تحول زندگی اساسا اقدام آنها را به مهاجرت، بصورت اجمال جویا شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ