آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پیشنهاد موضوع پروپوزال ارشد جغرافیا

پیشنهاد موضوع پروپوزال ارشد جغرافیا

پیشنهاد موضوع جدید برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی تابع قواعد روش تحقیق است .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیق گزارشی:
 تحقیق آزمایشی یکی از دقیق ترین و علمی ترین تحقیق ها است. که در آن بر رابطه علت و معلول تاکید می کند.
برای مثال: اگر به مدت ۲ هفته دو گروه از کودکان ۱۲-۸ را مورد تحقیق قرار دهیم و به یک گروه فیلم های خشونت آمیز نشان دهیم و به گروه دیگر خشونت آمیز نشان ندهیم.
 با استفاده از یک آزمون اندازه گیری یا با مشاهده می توان فهمید که گروهی که فیلم های خشونت آمیز را نگاه می کردند میزان خشونت آنها بیشتر است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ