آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

انتخاب موضوع و انجام پایان نامه و پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد و دولتی رشته های زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی و ادبیات مقاومت و زبان و ادبیات عربی ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


محدودیتهای تحقیق همبستگی یا همخوانی:
 1. در این روش از پژوهش الزاماً روابط علت و معلولی شناسایی نمی شود، بلکه هدف آن است که فقط مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.
 2. با مقایسه با روش تحقیق تجربی، این روش کنترل کمتری در مورد متغیرهای مستقل اعمال می کند.
 3. در این روش تحقیق، تأثیر روابط مصنوعی و غیرواقعی و همچنین به علت ضعف کنترل شدید متغیرهای مستقل، اثر عوامل خارج از حوزۀ تحقیق بر نتایج زیاد است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ