آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / دانلود نمونه پروپوزال ارشد ادبیات فارسی

دانلود نمونه پروپوزال ارشد ادبیات فارسی

خرید و دانلود نمونه پایان نامه و لیست آن و پیشنهاد و انتخاب موضوع و انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی و ادبیات مقاومت و زبان و ادبیات عربی را می توانید از ما پیگیری نمایید .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:

ویژگی های تحقیق:
عدم تناقض
:
 هدفهای تحقیق باید بایکدیگر سازگار باشند و در کل نیز مجموعه ایی منتظم و به
هم پیوسته فراهم اورد
هدفها نباید تناقض داشته باشد باید منظم و پیوسته با هم ارتباط داشته باشد و همچنین باید باهم سازگاری داشته باشد .
 تعدد مطلوب
– نباید تصور رود که با یک تحقیق تمامی مسائل جامعه مطرح و تحلیل و در
نهایت حل خواهند شد تعداد اهداف هر تحقیق باید در حد اعتبار و زمان و نیروی
انسانی و سایر امکانات باشد
نمی توان تمامی موضوعات و مسائل جامعه را در یک تحقیق خلاصه نوشت تعداد اهداف باید در حدود اعتبار و مدت و نیروی انسانی و…. باشد یعنی اهداف با توجه به موضوع تحقیق باشد و به موضوعات دیگر اشاره نکند .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ